Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Stará škola

   Nosálov byl v minulosti součástí Bělska. Nejstarší a první známý učitel na Bělsku bakalář Duchek byl jmenován Pražskou univerzitou na Bělskou školu roku 1408. V roce 1784 byly v Čechách zřízeny školní okresy. Obce soudního okresu Bělského byly zapsány do dvou školních okresů Dokského a Boleslavského. Nosálov náležel do školního okresu č. vikariátu Dokského. Toto rozdělení trvalo až do roku 1856. Toho roku byl nově rozdělen soudní okres Bělský do čtyř okresů školních a to Dokského, Mělnického, Turnovského, Boleslavského a nově zřízeného školního okresu Mnichovo Hradišťského. Do školního okresu č. vikariátu Dokského připadly mimo Nosálova i Bezdědice a Březovice. Po roce 1870 převzal školství stát. Nosálov patřil do školního okresu v Dubé.

  Škola v Nosálově je poprvé doložena roku 1793, ale ze začátku neexistovala žádná školní budova. Učitel Mossig vyučoval žáky za plat ve svém domku. V letech 1796 - 97 byla postavena školní budova, kde byl prvním učitelem pan Wenzel Tietz starší. Budova musela být později stržena a znovu postavena z kamene (čp. 47) v roce 1898. Na začátku školního roku 1875 nastoupil do penze pan učitel Wenzel Tietz junior. Na jeho místo přišel pan učitel Anton Frost, zůstal v Nosálově do konce roku 1878 kdy odešel do Josefova dolu. Náhradou za něj Josef Ramisch, kterého vystřídal  od 1.9.1881 pan učitel Wilibald Kosch. Místo něj od 1.3.1884 p. učitel Josef Branke a za něj 13.9.1887 nový učitel Anton Seeman, Po jeho přeložení do Snědovic 1.3.1891 nastoupil Ignaz Parton, který učil 40 žáků. Dne 1.4.1905 byl penzionován a učit začal pan učitel Anton Shuhmann. Od září 1906 do 1.9.1910 vyučoval Josef Patz, potom až do 13.ledna 1913 kdy odešel do penze p. Josef Stohr.Posledním byl Wilibald  Kisch.

   Nová škola

  Dne 23.4.1906 byla stržena stará škola a pro vyučování byla najmuta hospodářská budova čp. 49. Na stejném místě začala ihned firma John a Jisba z Lípy stavět novou školu. Kolaudace se konala 8.10.1906 a již 1.10.1906 začalo vyučování v nové budově. Koncem května 1907 byl okolo školy postaven nový železný plot.

   Česká škol001.jpga

  Zdejší Správní komise 11. května 1919 zažádala Zemskou školní radu o přeměnu vyučovacího jazyka německého na jazyk český. Českých dětí bylo ve zdejší škole 22, německých 14, dalších 8 dětí chodilo do školy v Lobči. Prvním učitelem byl Josef Erban (nar. 6.8.1881), odešel 1.9.1923 na školu v Bjelovaru v Jugoslávii. Dalším učitelem byl pan učitel František Luštinec, dříve učitel v Lobči, ale už 7. září 1924 odchází. Za něj nastupuje František Vlasák, pak pan učitel Jaroslav Lajner (nar. 8.10.1902).

  Německá škola

  V říjnu 1938, po obsazení Nosálova Německem, byla česká škola změněna na německou. České děti mohly navštěvovat českou školu v Lobči, později to ale německé úřady zakázaly. Ze začátku zde učil mladý učitel Wiedner z Vísky a to až do jeho narukování do Wehrmachtu. Potom až do konce školního roku slečna Erika Winzig. Školní rok 1939/40 odučila  Anna Hackel, rok 1940/41 sl. Herta Kingal, ale od 9. května 1941 do konce školního roku Hana Pilzek a školní2.jpg rok 1941/42 slečna Else Wittner. V roce 1943/44 odchází pan učitel Rudolf Palme a Hildegart Groher a místo nich nastoupila Hana Pilzek, narozená 2.11.1922, a učitelka domácích prací Gizela Günther.
  V roce 1939 školu navštěvovalo 25 dětí, v roce 1940 26 dětí, v roce 1941 21 dětí, roku 1943 16 dětí. V září 1944 přibylo 12 dětí evakuovaných z Berlína. Učitelky učily i v Bezdědicích kde byla škola bez učitele. Od února 1945 byla velká třída vyklizena, byli v ní ubytování uprchlíci, v malé třídě byly naskládány lavice a učební pomůcky. Děti se učily na etapy, čtyři dny v týdnu v bytě učitele. Do dalších místností byli ubytováni uprchlíci  z Vroclavi.

  Česká škola

  Prvním učitelem po roce 1945 je štábní kapitán ve výslužbě kopie---001.jpgJaroslav Šolc (nar. 30.3.1889). Dne 8 .února 1949 nastoupila nová učitelka Milena Hubačová.
Od 1. dubna 1949 připadla škola k okresu Doksy. 29. 11. 1949 přichází učitelka Věra Šimonová ze Mšena místo Ludmily Klugové a 17.4.1950 nastoupila učitelka domácích prací Zdena Kubová. Ředitelka školy Jarmila Pokorná byla přeložena do Žďáru, novým ředitelem je Václav Kraus, nar. 24.12.1912. V červenci 1950 přeložen Jaroslav Šolc k ONV Doksy, místo něj Jarmila Pokorná. V roce 1951/52 navštěvuje školu 24 dětí, v roce 1952/53 23 dětí. Od 6,10,1950 vyučuje náboženství farář z Bezdědic Jan Železník. 1,10,1953 je přeložen Václav Kraus.
  Ve školním roce 1953/54 se v Nosálově nevyučovalo. Žáci navštěvovali školu v Lobči kde vyučoval Josef Pecháček a Ilona Hanzlová. V roce 1954/55 je opět škola v Nosálově otevřena pro 36 dětí z Nosálova a Libovic, učitelka Jiřina Černá. Roku 1955/56 ředitelka Marie Makaňová - Vinšová a učitelka Věra Jeníková učí 36 dětí. 24.11.1958 odešla Vinšová na mateřskou dovolenou a už se do Nosálova nevrátila, učitelka Věra Němcová skončila 30.6.1958. Od ledna 1959 učí v Nosálově manželé Naďa a Petr Filipovi. K 1.9.1963 odchází Petr Filip do Čisté. Nahrazuje ho paní Pražáková, až do 1.9.1964. Tímto dnem končí i škola v Nosálově.